Location

Free Transport

 

JULY 12
 

TBILISI >>> TKESHI

At the intersection of Anton Furtseladze and Grigol Abashidze streets, behind the National Library
Open map


Micro Bus Every 30 minutes
15:00 / 15:30 / 16:00 / 16:30 / 17:00 / 17:30 / 18:00 / 18:30 / 19:00 / 19:30 / 20:00 / 20:30 / 21:00 / 21:30 / 22:00 / 22:30 / 23:00 / 23:30 / 00:00 / 00:30 / 01:00 / 01:30 / 02:00 / 02:30 / 03:00 / 03:30

 


TKESHI >>> TBILISI

Micro Bus Every 30 minutes

16:20 / 16:50 / 17:20 / 17:50 / 18:20 / 18:50 / 19:20 / 19:50 / 20:20 / 20:50 / 21:20 / 21:50 / 22:20 / 22:50 / 23:20 / 23:50 / 00:20 / 00:50 / 01:20 / 01:50 / 02:20 / 03:20
JULY 13-14
 

TBILISI >>> TKESHI

At the intersection of Anton Furtseladze and Grigol Abashidze streets, behind the National Library

Open map
 

Micro Bus

15:30 / 16:20 / 17:00 / 17:50 / 18:40 / 19:20 / 20:10 / 21:00 / 21:40 / 22:30 / 23:20 / 23:00 / 00:50 / 01:20 / 01:40 / 03:10 / 03:40 / 04:00 / 05:30 / 06:00 / 06:20 /  07:50 / 08:20 / 08:40 / 10:10 / 10:40 / 11:00 / 12:30 

 

PUBLIC TRANSPORT: N316 (kiketi) bus, from Nikoloz Baratashvili str.

 


TKESHI >>> TBILISI

Micro Bus

17:00 / 17:50 / 18:30 / 19:20 / 19:50 / 20:10 / 21:40 / 22:10 / 22:30 /00:00 / 00:30 / 00:50 / 02:20 / 02:50 / 03:10 / 04:40 / 05:10 / 05:30 / 07:00 / 07:30 / 07:50 / 09:20 / 09:50 / 10:10 / 11:40 / 12:10 / 13:00 

PUBLIC TRANSPORT: N316 (kiketi) bus, from Kojori Sergeant Academy.